Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Nage - no - kata

Vznikla v letech 1884 až 1885 v Kodokanu.
Spolu s Katame - no - katou se společně nazývají Randori - no - kata.

Předvádí techniky juda v postoji. V této katě se soutěží.

 

Obsahuje pět skupin technik.

V každé skupině jsou tři techniky hodů.
Všechny techniky se provádí na obě strany (nalevo i napravo).

 

  • Te-waza                    - Techniky prováděné rukama

 

  • Goshi-waza               - Techniky prováděné boky

 

  • Ashi-waza                 - Techniky prováděné nohama

 

  • Ma-sutemi-waza       - Techniky prováděné strhem v přímém směru 

 

  • Yoko-sutemi-waza    - Techniky prováděné strhem stranou
Výukový film pro nácvik nage-no-kata pro soutěže.

Vyhledávání

Přehled technik

Te-waza
Uki-otoshi
Seoi-nage-ippon       (obrana před úderem)
Kata-guruma
Goshi-waza
Uki-goshi                   (obrana před úderem)
Harai-goshi
Tsurikomi-goshi
Ashi-waza
Okuri-ashi-harai
Sasae-tsurikomi-ashi
Uchi-mata                          (ashi provedení)
Ma-sutemi-waza
Tome-nage
Ura-nage                   (obrana před úderem)
Sumi-gaeshi
Yoko-sutemi-wza
Yoko-gake
Yoko-guruma            (obrana před úderem)
Uki-waza