Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Ju - no - kata

Kata jemnosti, v souladu s písmeny ju v názvu judo.
Byla sestavena Jigoro Kanem mezi lety 1886 až 1887.
Obsahuje pohybové principy útoků známých z Kime-no-katy a z Kodokan-goshin-jutsu.

Cvičení je navrženo k ovládnutí pohybových návyků v souladu s principy juda při obraně.
Žáci studiem objevují pricipy minimálního úsilí a neodporování k maximální účinnosti.


Pohyby v této katě se provádí pomalu a pružně.
Vedlejší efektem této katy je i rozvoj pružnosti a posílení svalů.

 

Je rozdělena na tři skupiny.

 

  • Ikkyo    - pět technik

 

  • Nikyo    - pět technik

 

  • Sankyo - pět technik

 

Názvy technik jsou popisem útoku.