Více než sport.

Historie Kodokan - judo

Zakladatelem juda je profesor Dr. Jigoro Kano.
Kano se narodil 28.10.1860 nedaleko města Kobe, roku 1871 rodina přesídlila do Tokia.
Jigoro Kano byl v mládí velmi slabý a od vrstevníků zažíval různé ústrky. Chtěl proto nějakým způsobem zvýšit svou sílu, aby se ostatním vyrovnal. Slýchal, že existuje jakési bojové umění, s jehož pomocí může malý a slabý člověk překonat silnějšího útočníka. To byl důvod, proč se malý Jigoro Kano rozhodl tomuto umění naučit. S Ju-Jutsu se poprvé seznámil od sluhy svého otce.
 

V té době staré školy Ju-jutsu prožívaly úpadek a některé i zanikaly, a tak nebylo snadné nalézt dobrého učitele. Až v roce 1877 se Kano stal žákem tehdy sedmačtyřicetiletého Hachinosuke Fukudy a jeho školy Tenjin Shinyo-ryu.
V této době se také zapsal na tokijskou univerzitu ke studiu literárních věd.
Když mistr Fukuda v roce 1879 zemřel, zanechal Kanovi všechny záznamy své školy.
Dalším mistrem u kterého byl Kano žákem, byl tehdy dvaašedesátiletý Masachi Iso také ze školy Shinyo-Ryu, který však také dva roky nato umírá (1881).
Kánovi se podařilo seznámit se s Tsunetoshi Ikubou ze školy Kito-Ryu, jenž za Shogunátu patřil ke střední vrstvě samurajů. Ikuba v roce 1888 zemřel, ale ještě za svého života zanechal Kanovi velké technické dědictví školy Kito.
Dále Kano studoval u výborného mistra Ju-Jutsu Teinosuke Yagi.
Kano věnoval všechen svůj volný čas vyhledávání a navštěvování třeba i vzdálených mistrů, jen aby se od nich naučil něčemu novému, co dosud neznal.
 

Čím více Kano studoval různé školy Ju-Jutsu, tím více se utvrzoval, že je to sice velmi zajímavé umění, s možností uplatnění v praktickém životě, ale že by to mohl být i velmi dobrý prostředek pro trénink a vývoj těla i ducha. Přivedlo ho to na myšlenku využít tohoto umění v podstatně širším měřítku. Nejdříve bylo nutno staré umění upravit. Staré systémy Ju-Jutsu nebyly totiž dostatečně upraveny pro civilní, tělesný a psychický vývoj. Každá ze starých škol Ju-Jutsu měla své přednosti i nedostatky. Kano dospěl k závěru, že nejlépe bude vybrat si principy několika škol, a tak položit základy, na nichž by bylo možno postavit nový systém Ju-Jutsu, třeba jen pro trénink a sebeobranu v praktickém životě.

 

V roce 1882 až 1884 založil vlastní školu kterou nazval Kodokan Judo.
Rok 1886 byl pro Kodokan velmi důležitý. V té době začaly staré školy znovu oživovat Ju-Jutsu a v boji o žáky začaly mezi sebou soupeřit.
Roku 1886 bylo na popud ředitele tokijské policie uspořádáno utkání mezi školami, byla to vlastně rozhodující bitva, případná porážka by jistě znamenala konec Kodokanu. Kodokan zde přesvědčivě zvítězil a toto vítězství zajistilo Kodokanu nesporné prvenství před všemi školami Ju-Jutsu, a to nejen pokud jde o vnitřní náplň a morální působení, ale především o praktický význam v boji.
Od té doby nastal rozvoj „Kodokan-Judo“ na školách v Japonsku a v japonské armádě.
Zásady technik Kodokan Judo byly stanoveny roku 1887, jeho vnitřní náplň však byla zdokonalována, až byla definitivně stanovena roku 1922.

 

Kano a ostatní...

Kano byl osobním přítelem Gichina Funakoshiho mistra karate-do a znal Moriheie Ueshibu, zakladatele Aikido. Kano poslal některé své žáky k mistru Ueshibovi a ti zpětně ovlivňovali techniky juda (mistr Tomiki). Techniky úderů v judu jsou inspirovány technikami karate. Mezi údery v judu a v karate je ale velký rozdíl v přístupu tzv. měkká a tvrdá škola.
Za inspirační zdroj všech bojových umění byl v Japonsku považován japonský šerm, a proto Kano zval jednou týdně do své školy nejlepší mistry šermu, kteří učili jeho žáky.
Z šermu se do Kodokanu dostává koncept Shinkenshobu který znamená – utkání končí na jeden bod, tak jako v boji končí smrtí jednoho ze šermířů jediný sek meče.

Počátky juda v Evropě

V roce 1901 japonští sportovci poprvé předvedli na půdě londýnského cirku-varieté své ukázky ju-jutsu a juda jako sportu.
V období let 1901 až 1904 mnoho bývalých japonských vojáků a také japonských vystěhovalců začalo učit judo a sebeobranu.
V roce 1907 byl zahájen výcvik juda a ju-jutsu v londýně, později tam byl založen institut Budoku.
V roce 1934 bylo uskutečněno I. mistrovství evropy v kristallpalastu v Drážďanech.

Vyhledávání

Přehled v datech

1860     - Narodil se Jigoro Kano (Judo)
1868     - Narodil se Gichin Funakoshi (Karate)
1868     - Počátek období Meidži
1876     - Hatorei, zrušení třídy Samurajů
1882-4
- Založen Kodokan
1883     - Narodil se Morihei Ueshiba (Aikido)
1912     - Konec období Meidži
1938
     - Zemřel Jigoro Kano
1957     - Zemřel Gichin Funakoshi
1969
     - Zemřel Morihei Ueshiba

Význam Jigoro Kana

Jigoro Kano je pravděpodobně nejvýznamnější
osobností moderních japonských bojových
umění Budo.

Kano se osobně znal s většinou tehdy žijících
mistrů japonských bojových umění.
Uvědomoval si, že postupně vymírají a že je
potřeba zachovat jejich vědění příštím
generacím. Založil proto společnost pro
studium starých bojových umění
Kobudo Kenkyu Kai.
Tato stará bojová umění považoval za kulturní
památku Japonska.

Kano zavedl systém technických
stupňů Kyu a Dan, který převzala všechna Budo.


Pracoval jako vysokoškolský učitel a jako
úředník ministerstva školství. Měl velký vliv v
organizaci Dai Nippon Butoku kai (1895), pověřenou katalogizací a sjednocováním různých vojenských umění v Japonsku.

Vyjímečnost Kana se projevila také v jeho snaze o poznání evropské tělesné výchovy.
Kano se věnoval i studiu boxu, gymnastiky a
anatomie, což v Japonsku té doby bylo neobvyklé.

 

Kano studoval dva roky v Oxfordu a Evropu navštívil šestkrát.