Více než sport.

Katame - no - kata

Stejně jako předchozí Nage - no - kata vznikla v letech 1884 až 1885 v Kodokanu.
Tyto dvě katy se společně nazývají Randori - no - kata.

Katame - no - kata je sestava patnácti technik znehybnění. V této katě se soutěží.


Obsahuje tři skupiny po pěti technikách

 

  • Osaekomi waza    - techniky držení

 

  • Jime waza             - techniky škrcení

 

  • Kansetsu waza     - techniky páčení
Výukový film pro nácvik katame-no-kata pro soutěže.

Vyhledávání

Přehled technik

Osaekomi-waza
Kesa-gatame             (kuzure-kesa-gatame)
Kata-gatame
Kami-shiho-gatame
Yoko-shiho-gatame
Kuzure-kami-shiho-gatame
Jime-waza
Kata-juji-jime
Hadaka-jime
Okuri-eri-jime
Kata-ha-jime
Gyaku-juji-jime
Kansetsu-waza
Ude-garami
Ude-hishigi-juji-gatame
Ude-hishigi-ude-gatame
Ude-hishigi-hiza-gatame
Ashi-garami  (ve sportovním judo zakázané)