Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Směry a vzájemné postavení.

De - předsunuté

Mae  - vpřed, dopředu.

Yoko  -  stranou.

Ura - za sebe, vzad

Ushiro - ze zadu, vzadu.

Migi     - vpravo, pravý

Hidari  - vlevo, levý

Dachi   - postoj

Hanmi - vzájemné postavení

Ai         - stejnostranný

Gyaku  -  opačný, protilehlý

Shintai -  pohyb po tatami

Tai Sabaki - obraty a úhyby tělem.

Způsob provedení 

soto    - vně, vnější
sasae - zadržet

uchi    - obloukem

harai   - podmet, zametení koštětem.

gari    -  podraz, pohyb srpu.

gake  - zaháknout

tsuri   - táhnout

tsurikomi - specifický pohyb ruky na límci
                  soupeře, ruka s rybářským prutem

guruma - kruh

Morote  - obouruč

Maki - zabalit

Otoshi - poklesnout, padat, strhnout

Okuri - pár (ve významu "vzít obě")

Juji - kříž, do kříže

Sankaku - trojuhelník

Kesa - napříč

Shiho - do čtyř směrů

Dori - vzít, uchopit

Suwari - v kleče, v sedě.

Sukui - zdvih

Wakare - oddělit se.

Povely v zápase

Hadjime               - začátek boje

Mate                   - přerušení zápasu 

Mate soremade  - konec zápasu

Sonomama          - nehýbat se

Joshi                   - konec, nehýbat se

Waza-ari            - bodové hodnocení

Ippon                 - bodové hodnocení

Shido                  - trest   

Přepis japonských názvů do latinky a výslovnost.

Existuje trochu nejednotnost jak zapsat latinkou, japonsky vyřčené slovo.

Prvním problémem je rozdělování slov, protože něteré názvy vyslovujeme
přirozeně dohromady a mají se psát odděleně a naopak.

 

Druhý problém je zápis. V zásadě máme dvě možnosti, psát
česky z diakritikou (džudo), 
nebo
anglicky (judo).

My se budeme držet anglického zápisu, protože je to mezinárodně univerzální. 
Y na začátku a na konci se vyslovuje jako j.
J se vyslovuje jako dž nebo ž (judo, jime).
Sh, ch a zh je š, č a ž.
Ts se čte jako c (tsuki).


Jinak výslovnost je jako v češtině.

Provádění technik

Tori (nage) - Ten který provádí chvat.

Uke             - Ten který padá.

Hapo no kuzushi - vychýlení do osmi směrů

Fáze chvatu

Kuzushi - vychýlení soupeře (75%)

Tsukuri - nástup do techniky (20%)

Kake    - hod soupeře           ( 5%)

 

Geiko - cvičení

Tandoku renshu - nácvik techniky bez soupeře

Uchi komi  - rychlé a výbušné nástupy do chvatu

                    bez hodu, doporučuje se každý 10

                    nástup ukončit hodem

Bucukari geiko – nástupy do chvatu za pohybu

Nage komi - opakované provádění hodů se

                     střídáním partnerů, kteří se nebrání.

Sute -geiko - cvičení zaměřené na odstraňování

                      chyb v technice. Zkušenější radí.

Yaku soku geiko - techniky za bojového pohybu

                              bez kladení odporu ukeho

Kakari geiko - technika v pohybu, uke klade odpor.

Kumi kata              - úchopy
Kumi kata randori - boj o úchop

Randori - cvičný zápas

Shi ai - zápas při sportovním utkání

 

Pády

Mae ukemi - Pád vpřed

Yoko ukemi - Pád stranou

Ushiro ukemi - Pád vzad

Počítání do deseti

číslovka   výslovnost
1 ichi [iči]
2 ni [ny]
3 san [san]
4 shi [ši]
5 go [go]
6 roku [rok]
7 shichi [šiči]
8 hachi [hači]
9 kyu [kjů]
10 ju [džů]

Vyhledávání

Pozdravy

Zde uvedené výrazy používá trenér jako
výzvu k provedení.

Rei              - pozdrav úklonou.

Ricu rei       - pozdrav v postoji.

Za rei          - pozdrav vsedě na patách

Otakani rei  - vzájemný pozdrav s partnerem

Senseini rei - pozdrav učiteli.

Shomenni rei - čestnému místu.

Shinzani rei - čestnému místu v dójó.

 

Seiza           -  sed klečmo na patách.

Hanza          - "turecký" sed.

Tělo a oblečení

Tai - tělo

Men - hlava

Yokomen - spánek

Shomen - čelní strana hlavy

Kubi - krk, zátylek

Kata - ramena

Mune - hrudník

Goshi - boky

Ude - paže, loket i rameno

Hiji - loket

Te  - ruka (dlaň)

Yubi - prsty

Hara - spodní část břicha, podbřišek

Ashi - noha, nohy

Mata - vnitřní strana stehna

Hiza - koleno

Koshi - bříško chodidla za prsty

Kakato - pata 

----------------------------------------------------------

Sode    - rukáv

Eri       - límec