Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Kodokan - goshin - jutsu

Kata moderní sebeobrany
Byla vytvořena v roce 1956 v Kodokanu, ale formálně byla ustanovena až v roce 1958.

Tato kata tedy vznikla až po smrti zakladatele prof. Jigoro Kana (+ 1938).
Na jejím vzniku se podílel žák Jigoro Kana, mistr Aikido, Kenji Tomiki.

Jsou v ní použity tyto zbraně : nůž, hůl a pistole. V této katě se soutěží.

 

Obsahuje jednu skupinu 21. technik.

 

  • 12 technik řeší neozbrojený útok

 

  • 9 technik řeší ozbrojený útok

 

 

Názvy technik jsou popisem útoku.

Výukový film pro nácvik kodokan-goshin-jutsu pro soutěže.

Vyhledávání

Přehled technik

Toshu                        (neozbrojený útok)
Kumi-tsukareta-bai    (z blízka uchopením)
Ryo-te-dori  
Hidari-eri-dori  
Migi-eri-dori  
Kata-ude-dori  
Ushiro-eri-dori  
Ushiro-jime  
Kakae-dori  
Hanareta-bai                              (z dálky)
Naname-uchi  
Ago-tsuki  
Gammen-tsuki  
Mae-geri  
Yoko-geri  
   
Buki                               (ozbrojený útok)
Tanto-no-bai                                   (nůž)
Tsukkake  
Choku-zuki  
Naname-zuki  
Tsue-no-bai                                      (hůl)
Furi-age  
Furi-oroshi  
Morote-zuki  
Kenshu-no-bai                             (pistole)
Shomen-zuke  
Doshi-gamae  
Haimen-zuke