Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Kihon - waza          Základní rozdělení technik Kodokan Judo.

Vyhledávání

Kihon - waza ( základní )

  • Nage - waza

  • Katame - waza  ( Ne - waza )

  • Atemi - waza


V těchto waza je obsaženo vše nejdůležitější.

Waza ( ostatní )

Další waza (skupiny) sdružují
techniky judo tématicky.
 

Jsou to jen jiné pohledy na techniky
judo, určené ke studiu.

Hikkomi

Hikkomi jsou přechody z boje v postoji
do boje na zemi.