Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Principy judo v souvislosti s ostatními systémy

Lehký přehled, více méně srovnávací s ostatnímy styly.
(Texty mohou obsahovat subjektivní názory).

Různé druhy ultimátních zápasů

MMA - Mixed Martial Arts neboli smíšená bojová umění, Vale tudo - vše dovoleno,
Free fight a jiné.
Každý bojovník může použít vše co umí.
Pod různými názvy se jedná o full-kontaktní boj pomocí úderů, kopů a
chvatů v postoji a na zemi. Zakázané jsou pouze údery do genitálií a píchání do očí.


Tyto styly nejvíce prověří použitelnost i judo technik. Pro judisty může být výhodou boj v
"klinči" nebo boj na zemi.
Bojuje se na omezený počet kol s časovým limitem. Chrániče jsou
pouze speciální rukavice bez prstů a chránič zubů.
Vítězství lze dosáhnout vzdáním soupeře, zastavením boje rozhodčím T.K.O nebo K.O.

Podle strategie rozlišujeme bojovníky :
Striker             - brání se strhům na zem, bojuje v postoji a chce zápas ukončit K.O.
                            (box, karate, muay-thai apod).
Wrestler          - strhává soupeře na zem a boj zakončuje údery na zemi.
Groundfighter - také přenáší boj na zem a tam si vynutí vzdání soupeře pomocí páky
                           nebo škrcení (judo, sambo, bjj apod).

Armádní a Policejní styly

Krav Maga, Allkampf-jiutsu, Musado a jiné.

Armádní nebo policejní styly jsou povětšinou účelovou kompilací technik z různých
bojových umění, upravených pro specifické potřeby.

Vojáci se většinou nepotřebují bránit, ale spíše napadnout nepřítele, i ze
zálohy, rychle, jednoduše a tvrdě.
Stejně tak policisté nejvíce použijí "zatýkací" techniky.
Typické je použití zbraní a pohyb koordinovaný ve skupině.

Snahou je v omezeném čase výcviku účinně vycvičit co nejvíce typově rozdílných osob.
Nemusí to být vždy úplně nejvhodnější pro osobní sebeobranu a nedá se v tom soutěžit.

 

Vyhledávání

Kodokan judo Jigoro Kana

Kodokan judo mohlo být zpočátku jen další školou, ale díky Kanově metodičnosti se stalo výběrem toho nejlepšího z ju-jutsu.

Kano navíc dokázal svoji školu nadsadit nad ostatní školy díky jinému filozofickému principu do (cesta).

Kodokan judo se tak stalo spojením japonské tradice a moderního pojetí zušlechtění duch i těla.

 

Kodokan judo vychází z ju-jutsu a je i nadále jeho součástí.

Jigoro Kano se za svého životu scházel s mistry ostatních škol a diskutoval s nimi postupy atd.
Nepřesvědčoval je aby opustili své školy, ale aby začali vyučovat podle principů judo.

 

Kodokan Judo na rozdíl od tradičních škol vyřadil cvičení se zbraněmi a soustředil se na sportovní využití a morální rozvoj jednotlivce - společnosti

ve kterém spatřoval kromě výcviku těla i morální výchovu.

 

Prvky ju-jutsu jsou stále vidět v mistrovských sestavách kata.

 

Kano nevymyslel nový styl, ale zefektivnil a zmodernizoval stávající a navíc ho obohatil o nový duchovní rozměr jita kohei