Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Kata

Kata znamená "forma nebo formy" význam by se snad dal volně přeložit
jako "způsoby" (řešení).

Cvičení kata mají předepsanou neměnou strukturu včetně ceremoniálu a některé z nich
jsou velmi staré.

Cvičení kata jsou určené ke studiu žáků nebo k prezentaci principů judo.
Každá kata reprezentuje formu jak pochopit judo.
Některé katy jsou ukázkou technik, některé demonstrují principy judo, jiné nabízí návod
jak řešit sebeobrané situace.

Dříve bylo pravidelné procvičování kat, součástí studia juda.
Jednalo se vlastně o tréninkovou metodu.

V dnešní době a ve sportovním judu je cvičení kata víceméně nahrazeno randori, cvičným
zápasem. To ale neznamená že katy nejsou důležité, konec konců jejich znalost je povinná
na mistrovské stupně dan.

Z pohledu sportovního juda se význam některých kata ztrácí, například sebeobrana starých
forem. Nicméně třeba katy demonstrující principy judo mají platnost věčnou...

V katách se i soutěží ( hodnocena je čistota provedení ).

 

Soutěží se pouze v
 

  • Nage-no-kata                     - Předvedení technik judo v postoji.
  • Katame-no-kata                 - Předvedení technik judo na zemi.
  • Kime-no-kata                     - Techniky staré sebeobrany (cca 17.stol.).
  • Kodokan-Goshin-jutsu       - Techniky moderní sebeobrany.

Poznámka autora.

V judu jsem našel dvanáct, sestav kata. Ne všechny jsou oficiálně uznané Kodokanem.

Mezi sestavy kata se někde objevuje i Renkoho - waza
, zatýkací techniky, nevím proč.

Stejně tak někde je možno vidět kime-shiki jako katu, ale jedná se pouze o druhou část
v Sei ryoku zen yo kokumin taiiku - no - kata.