Více než sport.

Pozdrav

Pozdravy jsou v zásadě pouze dva, tzv. malý a velký.

Ritsu-rei:
Pozdrav v postoji, prostá úklona. Používá vždy kdy je to vhodné, při vstupu do dojo, před a
po zápase apod. Po zápase se kombinuje s podáním ruky, tento zvyk se ujal i na
mezinárodní úrovni, včetně asijských závodníků.
Pozdrav má svá pravidla provedení,
neplést si s poklonou podaného ve středověku !

  

Za-rei:
Velký pozdrav vsedě na patách. Používá se při formálních příležitostech. Někdy na začátku
a konci tréninku. Vzorové provedení je vyžadováno například při předvádění cvičení kata.
Při pokleku se začíná levým kolenem a při vstávání se levé koleno "odlepuje" od tatami 
jako poslední.

 

Ostatní názvy pozdravů jsou již jen podle toho, koho zdravíme.

Pády

"Umění padat" (ukemi-waza) :

Pády jsou základ juda, bez toho nelze nacvičovat chvaty v postoji.
Naučit se padat je důležité i pro jiné sporty.

   
Zempo-ukemi Pád vpřed přímo na břicho
Mae-ukemi Pád vpřed s kotoulem
Yoko-ukemi Pád stranou
Ushiro-ukemi Pád vzad

 

Poznámka:
Poloha nohou po provedení pádu se liší mezi Kodokan judo a Aikido.

Postoj a pohyb po zápasišti.

Postoje a pohyby po zápasišti mohou být v levém nebo pravém střehu.

Shizen-hon-tai Normální postoj
Shizen-tai Útočný postoj
Jigo-tai Obranný postoj 

 

 

 
 

Shin-tai               Přirozený pohyb-chůze do všech stran
Tai-sabaki            Obraty a úhyby tělem. Patří sem i otočka Tenkan
Ajumi-ashi Přirozená chůze dle judo (nezvedat chodidla, šoupat se)
Suri-ashi "Šermířská" chůze. Stále stejná vzájemná poloha nohou
Tsugi-ashi Chůze s přisouvání nohou k sobě a, i nástupy do chvatu.

 

Úchopy za oděv

Úchopy (kumi-kata) :

V judu se především nacvičují úchopy za oděv. Úchopy nemají názvy, snad kromě tsurikomi.
Zvláštnosti úchopů přímo za ruce nebo nohy se v judu cíleně nenacvičuje na rozdíl od aikido
Stejně tak se nenacvičuje statické působení na tlakové body úchopem.

 

Vychylování soupeře (kuzushi): 

Po dosažení úchopu následuje vychylování. Vychylování je 75% provedení techniky.
K vychýlení soupeře z rovnováhy dochází zcela s principy judo.
Vychylování lze provádět do osmi směrů (hapo-no-kuzushi).
Další fáze je už nástup do techniky a provedení hodu.

 

Boj o úchop (kumi-kata-randori) :

Jedná se o nácvik strategicko-taktických postupů k prosazení svého úchopu na oděvu soupeře a zároveň zabránění soupeři v úchopu mého oděvu. Postupy nemají názvy a mohou být velmi individuální, ale přesto existují obecné principy které je třeba nacvičovat.

Na závěr ...

K základům juda patří i etika chování v dojo (tělocvičně).

K základům patří také správné zavazování pásku "obi".

Vyhledávání

 
ritsu-rei 1
 
2
 
za-rei 1
 
 2
 
  3
 
  4

 


mae-ukemi

 normální postoj

útočný postoj

vychylování


obranný postoj