Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Go - no - kata

Kata "tvrdosti" ( go) je doplňkem k Ju - no - kata
Vznikla stejně jako Ju - no - kata v letech 1886-7.

Kata vychází ze škol jiu-jitsu, Kito-ryu a Tenshin-shin-yo-ryu, které studoval mistr Kano.

Byla souhrnem nejlepších technik těchto škol a technik v ní bylo málo, původně sedm.
Byla zde ale velká snaha těchto sedm technik doplnit na deset, což se později stalo.

Byly do ní přidány tehdy cvičené techniky judo a celá kata byla ustanovena jako základní
techniky judo v postoji (Tachi-waza).

Dnes tato kata upadá v zapomnění i proto, že jsou v ní některé prvky nevhodné pro moderní
judo. Navíc se tehdejší cvičební oděv se od dnešního lišil krátkými rukávy a nohavicemi a
nevyhnutelně se tak liší jigo-tai (obranný postoj) a úchopy za judo-gi.
A v této katě je postoj a úchopy podstatný. Nicméně je to zajímavé fyzické cvičení.

 

Obsahuje jednu skupinu 10. technik