Více než sport.

Joshi - goshin - ho - no - kata

Kata ženské sebeobrany.

Kata byla vytvořena po smrti Jigora Kana, v roce 1943 v Kodokanu.
Obsahuje sestavy specifických sebeobraných technik určených pro ženy.

 

Kata je rozdělana na tři skupiny.

 

  • Tai-sabaki  - Základní pohyby, postoj, chůze, úhyby.

 

  • Ridatsu-ho  - Úniky z úchopů.

 

  • Seigo-ho     - Řešení v té době běžných sebeobraných situací.


 

Musíme si uvědomit, že kata byla určena pro nejudistky, zahrnuje proto i nácvik základních pohybových návyků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na videu jsou snad první tři úniky z úchopu z Ridatsu-ho a všech pět technik sebeobrany z Seigo-ho. První skupina základních pohybových dovedností Tai-sabaki zde není.

Vyhledávání

Přehled technik

Tai-sabaki Základy
Tai-no-ido Postoj
Tsugi-ashi Chůze
Migi(Hidari)-sabaki Úhyby
Migi(Hidari)-mae-sabaki Úhyby šikmo
Migi(Hidari)-harai Máchnutí
Migi(Hidari)-maware Obraty
Mae(Migi,Hidari)-shizume Snížení těžiště
Hiza-ate Kop kolenem
   
Ridatsu-ho Úniky z úchopu
Kata-te-tekubi-dori jednou rukou
Ryo-te-kata-te-dori oběma rukama
Shishi-gyaku-dori za prsty
Ude-kakae-dori za rukáv
Ushiro-dori obejmutí
   
Seigo-ho Sebeobrana
Ude-gyaku-dori odvádění
Ushiro-eri-dori úchop za límec
Ushiro-kubi-himo-jime škrcení šátkem
Ushiro-dori obejmutí
Kyohaku-dori loupež s nožem