Více než sport.

Kime - no - kata  ( Shinken - shobu - no - kata nebo-li kata boje )

Kata starých forem sebeobrany.
Kime no Kata vzniká roku 1888. Zobrazuje Japonsko éry šogúnátu Tokugawa (1603 – 1867)
Obsahuje techniky použitelné v reálných životních situacích té doby včetně útoků na vitální body.

 

V této katě se používají zbraně : meč katana a nůž tantó ( který ale při některých útocích útočník používá jako krátký měč - wakizashi ). V této katě se soutěží.
 

Je rozdělena na dvě části.
 
  • Idori      - obsahuje techniky prováděné v kleče (8 technik).

 

  • Tachi-ai - obsahuje techniky v postoji (12 technik).

 

Názvy technik jsou popisem útoku.

Výukový film pro nácvik kime-no-kata pro soutěže.

Vyhledávání

Přehled technik

Idori
Toshu
Ryo-te-dori Úchop za obě ruce
Tsukkake Úder do těla
Suri-age Úder dlaní do brady
Yoko-uchi Úder na spánek
Ushiro-dori Obejmutí zezadu
Buki
Tsukkomi Bodnutí do těla
Kiri-komi Rozseknutí nožem
Yoko-tsuki Bodnutí ze strany
   
Tachi-ai
Toshu
Ryo-te-dori Úchop za obě ruce
Sode-dori Úchop za rukáv
Tsukkake Úder do těla
Tsuki-age Pěstí do brady
Suri-age Dlaní do brady
Yoko-uchi Úder na spánek
Ke-age Kop do rozkroku
Ushiro-dori Obejmutí zezadu
Buki
Tsukkomi Bodnutí do těla
Kiri-komi Rozseknutí nožem
Nuki-kake Vytažení meče
Kiri-oroshi Roztětí mečem