Více než sport.

Itsutsu - no - kata

Kata pěti principů.
Katu v letech 1886 až 1887 sestavil a vložil mezi katy kodokan judo, sám Jigoro Kano.
Kata zůstala bohužel nedokončená ...
Kano měl pravděpodobně v úmyslu principy doplnit a pojmenovat.

Kata vychází z katy Gokui-no-kata, ze školy Tenshin-Shin-yo-ryu ve které Kano také studoval.

Byla určena jen pro mistrovi žáky na nejvyšší úrovni "Okuden", tj. předtím, než se sami
stanou mistry s právem otevřít si vlastní školu.

V této katě jsou zasvěceni do "tajných" principů fungování světa, s určitým filozofickým
nebo náboženským rozměrem.


K pochopení této katy je tedy potřeba prodělat určitý vývoj a není určena pro začátečníky.
Koneckonců i pro běžného judistu je "nepochopitelná".

Nejedná se o techniky, ale o symbolické vyjadření pěti základních principů.
Principy nemají názvy a jsou známy pouze podle pořadových čísel.

 

 

 

 

 

Katu jako tori, předvádí přímý žák Jigoro Kana, pan Kyuzo Mifune (10. dan).

Vyhledávání

Pět principů

Silně nepřesný a subjektivní popis
principů.

Princip...

1. ...důsledného tlaku.

2. ...využití soupeřovy energie.

3. ...kdy vnitřní kruh ovládá vnější kruh.

4. ...velkých vln které vše smetou.

5. ...podvolení se energii.

 

Gokui-no-kata
školy Tenshin shin yo ryu

1. Oshikaeshi
2. Eige
3. Tomowakare
4. Roin
5. Settsuka no wakare