Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Snahou této sekce je shromáždit veškeré informace o judu a o všem co s ním souvisí.
Stránky nejsou a priori určeny pro nejudisty jako materiál ke studiu, od toho jsou oddíly judo.

Základní principy judo

 

  
      Seiryoku-zenyo (Sejrjoku zenjó)

      Minimální úsilí, maximální účinnost.
     
Princip schopnosti porazit silnějšího soupeře.
      Nevzdorovat silou proti větší síle, tzv. měkká škola.

 

      Jita-kyoei (Džita kjoej)

      Vzájemné dobro a všeobecný prospěch.
     
Princip vzájemnému respektu mezi lidmi.

  

 

 Waza - rozdělení technik 

Waza znamená technika nebo skupina technik. I některé chvaty mají v názvu waza.
Waza je, obecně skupina technik sloučená podle nějakého společného typu
(Obrana, útok, na zemi, v postoji, protichvaty atp.).

 

 

Kata - formy judo

Kata je sestava technik nebo principů judo. Pomocí kata lze nacvičovat řešení sebeobraných
situací, studovat judo, nebo demonstrovat jeho principy.

 

 

Rozdíl mezi waza a kata.

Waza pouze združuje techniky stejného zaměření. Není nutné umět použít všechny techniky
stačí si vybrat techniky které mi nejvíce vyhovují (osobní techniky - Tokui-waza).

Oproti tomu cvičení kata jsou určené k pravidelnému procvičování i s předepsaným
ceremoniálem. Po získání základních schopností padat a provést techniku, lze cvičením kata
studovat principy judo a snažit se je pochopit a popřípadě použít v praxi.

Vyhledávání

Stupně technické vyspělosti.

Žákovské stupně, KYU (kjú).
Mezistupně jsou udělovány pouze dětem.
6. KYU
   - bílý pás

6/5 KYU - bílo-žlutý pás

 5. KYU   - žlutý pás

5/4 KYU - žluto-oranžový pás

 4. KYU   - oranžový pás

4/3 KYU - oranžově-zelený pás

 3. KYU   - zelený pás
 2. KYU   - modrý pás
 1. KYU   - hnědý pás


Mistrovské stupně, DAN (dan).

všechny černý pás nebo s alternativou.
1. až 5. Dan 
- černý pás

6. až 8. Dan  - černý nebo červenobílý pás

9. až 10 Dan - černý nebo červený pás

11. Dan         - pouze Jigoro Kano (posmrtně)

12. Dan         - pouze "Duch juda"

Ženy mohou mít středem pásu bílý pruh.