Více než sport.

Rozdělení technik Atemi - waza

Vyhledávání

Atemi - waza

Techniky úderů a kopů.

Scela s principy judo je smyslem
navolnit soupeře měkkým úderem
k provedení techniky judo.


Judo rozlišuje techniky podle úderové
plochy a ú
toky jsou vedeny na vitální
body.


Techniky je možné vidět jen v sestavách kata.

Poznámka


Ve sportovním judu jsou údery a kopy
zakázány.