Více než sport.

Rozdělení technik Katame - waza  ( Ne - waza )

Vyhledávání

Katame - waza

Katame-waza jsou techniky blokování.
Některé techniky je možné provádět
v postoji i na zemi, popřípadě vkleče.

 

Ne - waza

Forma provedení pouze na zemi je
sdružena v ne-waza.

Hairi - kata

Hairi-kata jsou způsoby otevření boje
na zemi. Útok nebo obrana ve vzájemně
různých pozicích
( na zádech,
na břiše, v parteru)
.
Postupy nemají názvy.

Poznámka

Ve sportovním judu se páčí pouze loket !