Více než sport.

Ude - ate - waza

Údery rukama a lokty. 
V judu jsou v sestavách kata kde se používají buď k navolnění útočníka pro provedení techniky judo a nebo se proti nim nacvičuje obrana.

Kryty a úhyby

Obrana proti úderu nebo kopu spočívá obecně ve třech možnostech.

  • Ustoupit nebo přistoupit do bezpečné vzdálenosti.
  • Uhnout ze směru úderu nebo kopu.
  • Vykrýt úder nebo kop.

V praxi se kombinují všechny tři možnosti.

 

Technika krytů je velice podobná technice úderů-seků.
Smyslem techniky krytu není jen zastavit úder nebo kop na tělo, ale i odebrat úderu nebo
kopu energii a nenechat si úderem nebo kopem zlomit ruku
kterou se kryji.

Úderové plochy rukou a vitální body použité v judu


Prst Prsty - vidlička
Pěst Loket
Malíková hrana ruky Malíková hrana pěsti

 

Vyhledávání

Přehled technik

Kobushi-ate-waza                             pěst
Gammen-tsuki direkt
Naname-ate šikmo vpřed
Tsuki-kake (tsukkake) direkt
Tsuki-age (Kachi-kake) zvedák
Yoko-uchi sek na spánek
Yoko-ate direkt stranou
Kami-ate (Ue-ate) přímo nahoru
Shimo-tsuki nízký úder
Ushiro-tsuki úder vzad
Ushiro-sumi-tsuki šikmo vzad
Ushiro-uchi sek dozadu
Uchi-oroshi vzad zeshora dolů
   
Te-gatana-ate-waza               hrana ruky
Naname-uchi Sek zevnitř ven
Kiri-oroshi Sek zeshora dolů
   
Hiji-ate-waza                                   loket
Ushiro-ate loktem vzad
   
Yubisaki-ate-waza                           prsty
Ago-oshi dlaní na čelist
Tsuki-dashi prstem mezi oči
Ryogan-tsuki vidlička do očí
Suri-age dlaní do čela

 

Poznámky k úderům v judu

Sebeobrana

Úder hlavou (hlavička)
Jen pro doplnění všech možných útoků a obran proti nim.