Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Jime - waza

Techniky škrcení. Škrcení lze rozdělit na dva druhy.

  • Uzavření přívodu vzduchu do plic.
  • Uzavření přítoku krve do mozku (nebo spíš tlakem na citlivé body).

 

Oficiálních technik Kodokan judo je 12, jsou označeny modře.

Podrobnější rozdělení Jime-waza na skupiny Jime-ai, Ushiro-jime, Hadaka-jime a Kesa-jime je trochu nepřesné a přímo v Kodokanu jsem ho nenašel.
Některá škrcení totiž podle provedení mohou patřit do více skupin zároveň.

zde budou obrázky a videa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky ke škrcením.

Kodokan některá škrcení která mají názvy z jiu-jutsu (černě), vnímá jen jako kuzure (změna původní techniky).

Vyhledávání

Přehled technik

Jime-ai
Kata-juji-jime každá ruka jinak
Gyaku-juji-jime dlaně nahoru
Nami-juji-jime dlaně dolu
Kata-te-jime "škrcení jednou rukou"
 ↑ Goshi-jime po ukeho seoi-nage
 ↑ Jigoku-jime zezadu v objetí
Tsukomi-jime

"skřížení límců judo-gi"

Ryo-te-jime     Moro-te-jime
 ↑ Oyayubi-jime Ryo-te s pomocí palců
Sode-guruma-jime prsty do svého rukávu
Sankaku-jime nohama - mnoho variant
Do-jime škrcení boků (nohama)
Suso-jime cípem svého judo-gi
Ashi-jime škrcení pomocí nohy
  ↑ Kagato-jime Jen jiný název.
   
Ushiro-jime
Hadaka-jime dvě varianty a dvě pozice
Okuri-eri-jime dvě pozice
Kata-ha-jime dvě pozice