Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Rozměry a barva zápasiště.

Zápasiště měří nejméně 14m x 14m a nejvýše 16m x 16m.
Zápasiště se dělí na dvě plochy vzájemně odlišné barvy.
Prostor uvnitř zápasiště se nazývá zápasová plocha a má rozměry
nejméně 8m x 8m a nejvýše 10m x 10m.
Prostor vně zápasové plochy se nazývá bezpečnostní plocha a je široká minimálně 3m.

Samolepicí pásky, bílá a modrá (červená), asi 10cm široké a 50cm dlouhé, jsou nalepeny uvnitř
zápasové plochy ve vzájemné vzdálenosti 4m. Vyznačují postavení závodníků, odkud
zahajují a končí zápas. Bílá páska je po pravé ruce rozhodčího v zápasišti a
modrá (červená) po jeho levici.

Použije-li se dvě nebo více spojených zápasišť, pak jejich společná bezpečnostní plocha
musí být široká nejméně 3 až 4m.

Kolem zápasiště musí být volný prostor do vzdálenosti nejméně 50cm.