Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Oblečení závodníků.

Kabátec je tak dlouhý, aby kryl stehna a dolní okraj dosahoval minimálně k pěstím
připažených rukou. Kabátec judo-gi má být oblečen tak, že jeho levý límec překrývá pravý
a musí být tak široký, aby ve výši dolního okraje hrudního koše bylo překrytí klop
minimálně 20cm. Rukávy musí dosahovat maximálně k zápěstí, minimálně však 5cm nad zápěstí. Mezi rukávem a paží (včetně bandáží) musí být po celé délce rukávů
mezera 10cm - 15cm. Tloušťka klopy a límce nesmí být větší než 1cm a jejich šířka nesmí překročit 5cm.

Kalhoty musí být tak dlouhé, aby kryly celé nohy a dosahovaly max. ke kotníku, minimálně 5cm nad něj.
Mezi nohavicí a nohou (včetně bandáží) musí být po celé délce nohavice mezera 10cm až 15cm.

Kolem boků se přes kabátec uvazuje pevný pás šířky 4cm - 5cm, jehož barva odpovídá
stupni technické zdatnosti. Pás se váže do čtvercového uzlu dostatečně pevně, aby
zabraňoval uvolňování kabátce. Pás musí být dostatečně dlouhý, aby po jeho ovinutí 2x
zbyly za uzlem ještě po obou stranách 20cm - 30cm dlouhé konce.

Rozhodčí se může přesvědčit o tom, že rukávy mají požadovanou délku a šířku tak, že při
kontrole nařídí závodníkovi předpažit natažené ruce ve výši ramen, případně ohnout paže v
loktech do pravého úhlu.

 

Na větších soutěžích závodníci nastupují proti sobě v bílém a modrém judo-gi. První vyhlášený závodník nastupuje v bílém judo-gi a druhý vyhlášený závodník nastupuje v modrém judo-gi. Dle pravidel  je  pak pro druhého závodníka vše modré, modrý pás, modré praporky, modrá registrační tabule atd.

Organizátoři menších soutěžích mohou oběma závodníkům umožnit nosit bílé judo-gi. První vyhlášený závodník pak nastupuje bez šerpy a v pořadí druhý vyhlášený závodník ponese červenou šerpu kterou si uváže přes svůj pás s barvou technického stupně.
Ostatní vybavení (praporky, lepící páska, registrační tabule atd.) budou mít pro druhého závodníka barvu červenou.