Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Sambo

Zkratka z ruštiny samooborona bez oružija - sebeobrana beze zbraně.
Dělí se na sportovní a bojovou-combat verzi
. Sportovní verze je prakticky shodná s judem
s rozdílem, že v sambu se páčí i nohy a naopak se neprovádí žádná škrcení.
Combat sambo používá i údery a kopy.
Mnoho "sambistů" cvičí i judo a naopak.

Sambo na wikipedii

Brazilské jiu-jitsu (BJJ)

Vlastní styl rodiny Gracie z Brazílie. Členové rodiny Gracie byli a jsou vynikající bojovníci
s mnoha úspěchy. Jejich
styl vychází z ju-jutsu a juda a klade důraz na boj na zemi,
zejména pro použití v MMA (ultimátních zápasech).

Bez ohledu na úspěchy rodiny Gracie, technicky tento systém není něco úplně nového,
spíše se jedná o osobní styl ju-jutsu (judo) rodiny Gracie.


BJJ na wikipedii

Aikido

Bojové umění mistra Sokake Takedu a jeho školy Daito-ryu, přetvořené a
upravené jedním z jeho mnoha žáků, mistrem Morihei Ueshibou.
Název Aikido získalo toto bojové umění až v polovině 20. století.
Principy aikida jsou zajímavé i pro judo, ale s praktickou použitelností je to horší.

Jigoro Kano posílal své žáky i k mistru Ueshibovi, nejznámější z nich je asi
mistr Kenji Tomiki. Mistr Tomiki se v roce 1956 v Kodokanu podílel na vzniku katy
moderní sebeobrany, 
Goshin-jutsu-no-kata.

Aikido na wikipedii.

Sumo

Japonský národní sport který se zrodil z velmi starých náboženských slavností.
Bojuje se bez rozdílu vah. Cílem je donutit soupeře dotknout se země jinou částí těla
než chodidlem, nebo ho vytlačit z kruhu. Jsou povoleny i údery otevřenou dlaní.
Mnoho chvatů je podobných jako v judu.
Postavy zápasníku odpovídají asijské představě o dokonalém bojovníkovi (nízko
posazené "hara"), na rozdíl od evropy kde jsou ideálem široká ramena a úzký pas.


Sumo na wikipedii

Zápas ve volném stylu a ve stylu řeckořímském

Zápas nebo v některé z podob wrestling (USA) je Evropský styl.
Zápasení má v Evropě hlubokou historickou tradici.

Řeckořímský se od volného stylu liší modifikací pravidel, neútočí se od pasu dolů.
V Zemích Koruny České byl nejslavnějším řecko-římským zápasníkem Gustav Frištenský.


Zápas trvá 3 x 2 minuty s jednominutovými pauzami.

Vyhledávání

Poznámka

Rozdělení systémů, na chvaty a údery, není
přesné protože některá bojová umění
kombinují obojí (stejně jako Kodokan Judo).

Přesnější označení je tedy

Systémy zaměřené "převážně" na ...