Více než sport.

Výroční schůze oddílu.

31.07.2024 15:08

Vyhledávání

Návrh Program schůze

* Zahájení schůze.
 

* Schválení programu schůze.
 

* Zpráva o činnosti AC - Návrh zástupce                       do představenstva AC.
 

* Zpráva o stavu hospodaření.
 

* Zpráva o stavu dužstva dospělích
 

* Zpráva o stavu družstva dětí

    Tréninky - Soutěže - Letní soustředění 2024.
 

* Seznámení s elektronickou evidencí oddílu.

    Seznámení s evidencí na ČSJu  -                               přidání dalších editorů.

* Diskuze
    Na příšťí volební schůzi volba nového pokladníka.