Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Výroční schůze oddílu.

01.03.2024 15:08

Vyhledávání

Návrh Program schůze

* Zahájení schůze.
 

* Schválení programu schůze.
 

* Zpráva o činnosti AC
    - Návrh na zástupce do představenstva AC.

 

* Zpráva o hospodaření.
 

* Zpráva o stavu dužstva dospělí.
 

* Zpráva o stavu družstva dětí
    - Letní soustředění 2024.
 

* Seznámení s elektronickou evidencí oddílu.
   - Přidání dalších editorů.

* Diskuze
    Na příšťí volební schůzi volba nového pokladníka.