Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Program schůze

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Zprávy o činnosti

         Souhrnná zpráva za oddíl (Wallenfels)
        zpráva za družstvo mužů (Mi. Kopřiva)
        zpráva za družstvo mužů Kodokan (Veřba)
        zpráva za družstvo dětí (Šimáček)
        zpráva z ČSJu (Marek)
        pokladní zpráva (Ma. Kopřiva)
        zpráva o činnosti revizní komise (Veřba)

  1. Představení a prezentace kandidátů
  2. Volby
  3. Oznámení výsledků voleb
  4. Různé
  5. Ukončení

Za Vedení oddílu:
Kopřiva Milan, Marek Tomáš, Wallenfels Petr

Výroční schůze oddílu judo

11.12.2012 20:00

V úterý 11.12.2012 se bude konat schůze oddílu. Schůze se uskuteční po zkráceném tréninku v tělocvičně judo.