Judo více než sport, Sparta více než oddíl.

Vánoční turnaj pro děti.

12.12.2009 08:00

Oddíl Sparta Praha judo

Vás srdečně zve na Vánoční turnaj v judo
pořádaný jako sportovní den

Hlavní organizátor:
Oddíl Judo AC Sparta Praha zastoupené Ing. Věřbou

Řízené randori:
Soutěže budou vedeny v duchu fairplay, kamarádství s cílem srovnat úroveň
vlastních možností a schopností s jinými účastníky turnaje.
Startující budou rozděleni podle pohlaví, věku a hmotnosti do přibližně
stejně početných skupin.
V rámci skupiny budou zápasit každý s každým podle oficiálních pravidel ČSJu
pod dohledem rozhodčího. Po skončení zápasů ve skupině budou rozdány ceny.
Všechny soutěže jsou určeny pro děti ve věku 5-12 let, pro začínající i
neregistrované judisty, kteří nemají zkušenosti ze závodů.
V tomto turnaji si mohou při řízeném randori vyzkoušet, jaké je to na
opravdových závodech.

Ceny: každý účastník bude odměněn dárkem dle výběru a diplomem.
Jednotliví vítězové skupin medailí
vybraní účastníci za technickou dovednost dle rozhodčích.

Vyhledávání

Datum konání : Sobota 12. 12. 2009
Místo konání   : Tělocvična judo Sparty Praha
                           Kovanecká ulice, Praha 9.

Spojení
           : MHD, metro B Českomoravská,
                          tram 5, 19, zastávka U svobodárny.

Časový rozvrh turnaje
:
8.00 až 9.00 registrace, vážení
9.00 až 9.45 rozcvičení
( losování kategorií)
10.00 zahájení společným nástupem.
10.15 zahájení nejmladších kategoriích dvě zápasiště.
11. 00 starší děti ve předem určených skupinách
11.45 přestávka
12. 00 začátek bez rozdílu vah mladší kategorie
12.30 začátek bez rozdílu vah starší kategorie
13.00 předání cen závěr.


Startovné :   80 Kč  při přihlášení předem.
                    120 Kč při nepřihlášení.
V obou případech splatné při začátku akce.

 

Přihlášky  : do 1. prosince 2009
                    na sparta.judo@gmail.com
Informace: na tel. 720 385 120