Více než sport.

Program schůze

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Zprávy o činnosti
    - Souhrnná zpráva za oddíl ( P. Wallenfels )
    - Zpráva za I. ligu ( Miloslav Kopřiva )
    - Zpráva za družstvo Kodokan judo ( Roman Veřba )
    - Zpráva za družstvo dětí ( Tomáš Šimáček )
    - Zpráva z valných hromad ČSJU a PSJU ( Tomáš Marek )
    - Zpráva o hospodaření ( Martin Kopřiva )
4. Představení a prezentace kandidátů.
5. Volby
6. Oznámení výsledků voleb
7. Různé
8. Ukončení

Vedení oddílu 2010.
Kopřiva Milan, Marek Tomáš, Wallenefels Petr.

Schůze oddílu

21.04.2011 20:00

21.04.2011 ve čtvrtek od 20:00 se
uskutečnila
výroční schůze oddílu.
Schůze proběhla po zkráceném tréninku.

Zápis ze schůze je k dispozici v
zašifrované části našeho webu zde...

Vyhledávání

Obsah schůze může být průběžně
doplňován dle připomínek členů
oddílu.

21.04.2011 ve čtvrtek od 20:00 se
uskutečnila
 výroční schůze oddílu.
Schůze proběhla po zkráceném tréninku.
Všichni, na které byl mailový kontakt
byli obesláni. 
Oznámení i obsah byl zároveň vyvěšen
na nástěnce v dojo.

 

Zápis ze schůze je k dispozici v

zašifrované části našeho webu zde...