Více než sport.

Platba členských příspěvků za děti a mládež.

Příspěvky je možno platit, půlročně nebo ročně, vždy předem !

Roční příspěvek je                                              4 000 Kč
Licenční známka Českého svazu judo (ČSJu) je v ceně !


Příspěvky lze hradit hotově u trénéra Tomáše Šimáčka  nebo přes účet.
Do zprávy pro příjemce uvedte jméno člena oddílu a účel platby (období).
Variabilní symbol je rodné číslo !

 

 2401 94 6605 / 2010

Platba členských příspěvků řádných členů oddílu.

Příspěvky je možno platit, půlročně nebo ročně, vždy předem !

Roční příspěvek je                                              4 000 Kč
Licenční známka Českého svazu judo (ČSJu) je v ceně !


Příspěvky lze hradit hotově u trénéra Martina Kopřivy nebo přes účet.
Do zprávy pro příjemce uvedte jméno člena oddílu a účel platby (období).

Variabilní symbol je rodné číslo !

 

2401 94 6605 / 2010

Platba za letní soustředění.

Platí se nejpozději měsíc předem !

Aktuální cena je                                              xxxx Kč
Doprava je individuální.


 Úhrada přes účet.
Do zprávy pro příjemce uvedte jméno člena oddílu a účel platby.

Variabilní symbol je rodné číslo !

 

2401 94 6605 / 2010

Vyhledávání

QR-KÓD pro platbu členských příspěvků.

INFORMACE PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O CVIČENÍ, DĚTI I DOSPĚLÉ.

PRVNÍCH 14 DNÍ CVIČENÍ JE ZDARMA NA VYZKOUŠENÍ !

Po praktických zkušenostech jsme čas pro vyzkoušení nastavili na 4. tréninky.
Pro vysvětlení co znamená zdarma : Pokud se rozhodnete pokračovat, uhradíte plný půlroční příspěvek (2000 Kč). Pokud zjistíte, že judo jako sport není pro vás, nehradíte samozřejmě nic a pouze jste si přišli judo vyzkoušet, i za to jsme v rámci propagace našeho sportu rádi.

 

Každý si může přijít vyzkoušet judo, tak neváhejte. Více informací najdete 
v sekci o náborech.

Jak je drahý náš sport.


Sportovní vybavení děti.

Judo-gi (kimono), záleží na velikosti a kvalitě
500 až 1500 Kč
Pásek ke kimonu 150 Kč
(pro začátečníky není nezbytně nutné).


Sportovní vybavení dospělí.

Judo-gi (kimono), od 1500 Kč do 3000 Kč
Pásek ke kimonu 150 Kč
(pro začátečníky není nezbytně nutné).